Clinical Trial Center (CTC)

DATAVALIDATIE & -SCHONING


Clinical Trial Support

Datavalidatie & -schoning

Datavalidatie & -schoning
– Data ontwerp
– DM plan
– Data beheer
– Datacleaning
– Ontwerp Case Report Form (CRF)

Datavalidatie & -schoning

Afhankelijk van de wensen van de hoofdonderzoeker kan het CTC verschillende diensten op het gebied van datavalidatie en opschoning (centraal datamanagement) aanbieden. Het kan hierbij gaan over data ontwerp, verzameling en/of validatie.

Validatie onderzoeksconclusies

Datamanagement is zonder twijfel een van de belangrijkste onderdelen van een onderzoek, aangezien de conclusies van het onderzoek hier direct aan verbonden zijn. De kwaliteit van de bevindingen van het onderzoek wordt in sterke mate bepaald door (1) een goed doordacht data ontwerp, data management plan en data beheer; (2) een valide data verzameling en (3) zorgvuldige data cleaning en data ontsluiting.

Ontwerp Case Report Form

Onze datamanagers helpen zij u met het opzetten en organiseren van de data management activiteiten van de studie. Denk daarbij aan het ontwerpen en vormgeven van het Case Report Form (CRF), het opzetten van een werkstroomdiagram voor de logistieke afhandeling van data verzameling, en de operationele planning.