Clinical Trial Center (CTC)

TRIALMANAGEMENT


Clinical Trial Support

Trialmanagement

Trialmanagement
– Opzetten trial logistiek
– Uitwerken en onderhouden trial administratie
– Bewaken voortgang en kwaliteit
– Contact met betrokken partijen
– Essentiële spin in het web

Trialmanagement

Het CTC zorgt voor getrainde en bekwame trialmanagers voor elk soort onderzoek; bij zowel industrie als investigator initiated studies, lokaal of centraal, van single-center tot grote multi-center trials. De trialmanager kan bepaalde taken van u overnemen, of zorgdragen voor de volledige coördinatie van uw onderzoek en/of ondersteuning bieden bij een subsidie aanvraag.

Voorbeelden ondersteuningsmogelijkheden

Het CTC kan het lokale trialmanagement verzorgen wanneer een studie via een onderzoeker binnen het Erasmus MC loopt. Een lokaal trialmanager neemt de taken op zich om de trial organisatorisch, logistiek en administratief soepel te laten verlopen. Vanaf de opzet tot en met de sluiting van een studie brengt een lokale trialmanager alle partijen met elkaar in contact en draagt zorg voor afspraken, documenten en systemen op een heldere, adequate en efficiënte wijze.

Een trialmanager kan de contacten leggen met de METC (of andere bevoegde instantie) omtrent primaire indieningen van het protocol of eventuele indieningen van amendementen (aanpassingen van studiedocumenten), zie indieningscoördinatie.

Spin in het web

De trialmanager is de spreekwoordelijke spin in het web en onderhoudt alle contacten met het gehele studieteam, o.a. bestaande uit hoofdonderzoeker, sponsor, centrale datamanager, monitor, statisticus, ICT-beheerder en deelnemende centra. Daarnaast bewaakt de trialmanager de voortgang en de kwaliteit van de trial en zorgt ervoor dat gemaakte afspraken worden nagekomen.

Professionals

Onze trialmanagers zijn professionals, die op de hoogte zijn van de laatste wet- en regelgeving rondom mensgebonden onderzoek. U kunt erop rekenen dat uw onderzoek conform deze regelgeving wordt uitgevoerd. De trialmanager heeft veel ervaring opgebouwd met het organiseren, coördineren en uitvoeren van mensgebonden onderzoek. U kunt deze verworven kennis en ervaring benutten zodat uw onderzoek sneller, efficiënter en effectiever uitgevoerd wordt.

Intake gesprek

Alvorens een onderzoek start, vindt een intake gesprek plaats met een Senior Trialmanager. Tijdens dit gesprek kunt u, als onderzoeker, aangeven aan welke ondersteuning er nodig is. Daarnaast kan de Senior Trialmanager u ondersteunen bij het aanvragen van een subsidie voor uw studie.

Klik hier voor meer informatie over het aanmelden van uw studie of het verkrijgen van vrijblijvende informatie. Of vraag een intake gesprek aan via het aanmeldformulier.