Clinical Trial Center (CTC)

KOSTEN

Over ons

Kosten


Het CTC biedt afdelingen expertise in de opzet, uitvoering en coördinatie van (klinisch) onderzoek. Afdelingen profiteren hiervan via flexibele inzet personeel en betalen alleen naar gebruik.

Het CTC hanteert de integrale kostprijs voor de inzet van CTC’ers, dit is inclusief de verplichte Erasmus MC overhead. Deze integrale kostprijs is niet anders dan de integrale kostprijs van ander Erasmus MC personeel. Onze tarieven zijn hetzelfde voor elke afdeling/klant.

Het CTC fungeert als interne CRO. In vergelijking met externe, commerciële CRO’s zijn de CTC tarieven ongeveer 40% lager.

CTC streeft ernaar om kostendekkend te zijn. Een eventueel positief resultaat op studieniveau moet ten goede komen aan de afdeling.

We adviseren onderzoekers zo vroeg mogelijk een intake gesprek te plannen met het CTC, bij voorkeur voor de subsidieaanvraag. Op die manier worden de juiste kosten meegenomen bij de aanvraag voor subsidie.


CTC financial design principles

  • Het CTC is een dienstverlenende organisatie met klankafspraken, welke kennis en kunde verhuurt aan de afdelingen middels inzet van personeel.
  • Het CTC gaat uit van het principe dat de gebruiker (werkgroepleider of afdeling) betaalt.
  • Het CTC moet zelfstandig kostendekkend zijn.
  • Het CTC wil in control zijn en een efficiënte en beheersbare administratie voeren.
  • Het CTC heeft de plicht om doelmatig, zorgvuldig en efficiënt te werken.