Clinical Trial Center (CTC)

MISSIE EN VISIE

Over ons

Missie


Het Clinical Trial Center is een betrouwbare en betrokken partner die klinisch onderzoek ondersteunt en zo bijdraagt aan een betere behandeling van patiënten met kanker of andere ziekten. Uw onderzoek, onze zorg!

Visie


Een excellent klinisch onderzoekscentrum waar hoge kwaliteit wordt geleverd, efficiënt en effectief wordt gewerkt, medewerkers flexibel worden ingezet en snel ingespeeld wordt op een veranderende omgeving.