Clinical Trial Center (CTC)

RESEARCH VERPLEGING


Clinical Trial Support

Research verpleging

Research verpleging
– Coördineren afnames van farmacokinetiek en farmacodynamiek
– Het maken van een Elektrocardiogram (ECG)
– Voorlichting over studiebehandeling
– Coördineren van het inplannen van afspraken volgens protocol
– Vragenlijsten afnemen / zorgdragen voor invullen van vragenlijsten
– Zorgdragen voor studiemedicatie (+ eventueel opvolgen dagboeken)
– Coördineren huidbiopten, tumorbiopten en/of beenmergafnames

Research verpleging

Onze researchverpleegkundigen, op dit moment primair inzetbaar voor de afdelingen Hematologie en Interne Oncologie, vervullen taken op het gebied van de coördinatie, planning en uitvoering van het onderzoek in de praktijk.

Uitvoer lokale werkzaamheden

De researchverpleegkundigen zijn het eerste aanspreekpunt voor de patiënt gedurende het gehele behandeltraject voor de praktische en sociale zaken. De patiënt wordt dan ook ieder bezoek door een researchverpleegkundige gezien en voorgelicht over wat er gaat gebeuren. Dit kan zijn op de polikliniek, maar ook op de dagbehandeling en in de kliniek. De researchverpleegkundige zorgt ervoor dat de studiespecifieke handelingen tijdig en volgens de volgorde zoals vastgelegd in het studieprotocol worden uitgevoerd.

Daarnaast houdt de researchverpleegkundige zich bezig met de uitvoer van de lokale werkzaamheden waaronder screening van mogelijke studiedeelnemers, registratie en verwerking van onderzoeksgegevens gedurende de studieperiode en de bewaking van de voortgang en de kwaliteit van de studiedata. Daarbij hebben zij nauw contact met het onderzoeksteam. Alle werkzaamheden worden verricht conform de daarvoor geldende wet- en regelgeving (GCP).

Klik hier voor meer informatie over het aanmelden van uw studie of het verkrijgen van vrijblijvende informatie. Of vraag een intake gesprek aan via het aanmeldformulier.