Clinical Trial Center (CTC)

OVER ONS

Over ons

Het Clinical Trial Center


Het opzetten en uitvoeren van klinisch onderzoek is door alle wet- en regelgeving een complexe aangelegenheid én daarmee een vak apart. Het Clinical Trial Center (CTC) beschikt over up-to-date kennis, ruime ervaring en is praktisch in de subsidie aanvraag, opzet, uitvoer en coördinatie van mensgebonden klinisch onderzoek. Het kan hierbij gaan om klinisch (fase 1 t/m 4), observationeel en translationeel onderzoek. Tevens biedt het CTC professionele ondersteuning bij lokaal op te zetten trials en grote, complexe multicenter trials.

Het CTC bestaat uit ongeveer 70 medewerkers, werkzaam in teams gespecialiseerd in het faciliteren van mensgebonden klinisch onderzoek met METC indieningen, trial- en datamanagement, research verpleging, ICT-ondersteuning en monitoring. Al onze medewerkers zijn geschoold en gecertificeerd op het gebied van wet en regelgeving t.a.v. mensgebonden onderzoek.

Contact


We nodigen u graag uit om kennis te maken met het CTC. Zie ‘contact’ voor onze locatie en contact gegevens.