Clinical Trial Center (CTC)

MONITOR UNIT

Diensten

Monitor Unit


De Monitor Unit van het CTC monitort Investigator Initiated onderzoek binnen het Erasmus MC. De Monitor Unit bestaat uit ervaren monitors die zowel laag, midden als hoog risico studies monitoren in opdracht van onderzoekers uit het Erasmus MC.

Monitoring


Tijdens de monitoring van een studie verifiëren we dat:

  • de rechten en het welzijn van de proefpersonen beschermd zijn
  • de data juist en compleet zijn en terug te vinden zijn in brondocumenten
  • de studie volgens de geldende wet- en regelgeving uitgevoerd wordt

De Monitor Unit van het Clinical Trial Center Erasmus MC stelt voor onderzoekers het monitorplan op, voert visites uit en rapporteert richting de PI.

Deze verificatie gebeurt tijdens zogenaamde monitoring visites. Aan het begin van de studie zal, samen met het studieteam, een monitoring plan opgesteld worden, waarin alle details omtrent de monitoring procedures worden vastgelegd. Dit monitoring plan wordt gebaseerd op het risico van de studie, hetgeen het aantal monitoring visites bepaalt en welke zaken extra gecontroleerd moeten worden.

Erasmus MC


Binnen het Erasmus MC zijn richtlijnen opgesteld met betrekking tot deze dienst. Neem contact met ons op via monitorunit.ctc@erasmusmc.nl of telefonisch via ons secretariaat voor meer informatie over deze dienst.