Clinical Trial Center (CTC)

Josephine Nefkens Stichting geeft grote subsidie voor kankeronderzoek

Subsidie kankeronderzoek

Het Erasmus MC heeft een subsidie van 7,5 miljoen euro ontvangen van de Josephine Nefkens Stichting, gericht op de verdere ontwikkeling van wetenschappelijk onderzoek naar betere behandelingen van kanker. De Josephine Nefkens Stichting en het Erasmus MC hebben reeds een lange verbintenis. De subsidie geeft een cruciale extra impuls aan het kankeronderzoek.

“Jospehine Nefkens Personalized Cancer treatment Program”

De subsidie markeert de officiële start van het “Josephine Nefkens Personalized Cancer Treatment Program”, dat als doel heeft om nieuwe vormen van patiëntspecifieke behandelingen te ontwikkelen en deze zo snel mogelijk in de kliniek te brengen. Dit is een afdelingsoverstijgend programma binnen het Erasmus MC Kanker Instituut waarbij de intensieve samenwerking tussen fundamentele, translationele en klinische kankeronderzoekers binnen het Erasmus MC verder wordt versterkt en uitgebouwd. Het toegekende bedrag wordt besteed aan de aanschaf en ontwikkeling van laboratoriumapparatuur. Het programma staat onder leiding van prof. dr. Ivo Touw, prof. dr. Pieter Sonneveld, prof. dr. Stefan Sleijfer en prof. dr. Roland Kanaar.

Van links naar rechts op de foto bovenaan deze pagina prof. dr. Pieter Sonneveld, prof. dr. Bob Löwenberg, drs. Jos Dusseljee, drs. Joke Langbroek, prof. dr. Ivo Touw, prof. dr. Roland Kanaar, drs. Robert Nefkens, prof. dr. Stefan Sleijfer, aan tafel prof. dr. Hans van Leeuwen en dr. Isabelle Nefkens.